Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.07.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. Władysław Matelski

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.07.2020r. o godzinie 9:00 na cmentarzu komunalnym w Gliśnie.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.07.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. Teresa Cwojdziński

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.07.2020r. o godzinie 9:00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sulechowie po mszy świętej o godzinie 11:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. KRYSTYNA STROINSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 03.07.2020r. o godzinie 14:00 w kościele św. Marii Magdaleny w Pszczewie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Pszczewie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia  01.07.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. MICHAŁ KWAŚNIEWSKI

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.07.2020r. o godzinie 13:00 w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryii Panny w Kamionnie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kamionnie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.07.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. JANINA KACZMAREK

Msza żałobna odbędzie się dnia 03.07.2020r. o godzinie 11:00 w kościele św. Wojciecha w Trzciela.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Trzcielu po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.