Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.10.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P.FRAŃCZAK  EUGENIA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 03.10.2019r. o godz.11:00 w kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.10.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. KUPKA  MIROSŁAW

Msza św.żałobna  rozpocznie się dnia 04.10.2019 r. o godz.13:00 w kaplicy w Cigacicach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Cigacicach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.09.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. LEOSZKO  RYSZARD

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 3.10.2019 r. o godz.12:00 w kościele pw.Podwyższenia Krzyża św.w Sulechowie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.09.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. WACHOŃSKA  MARTA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 03.10.2019 r. wspólną modlitwą różańcową  w Kościele Parafialnym w Zbąszynku o godz.10:20 .Następnie odbędzie się msza św.żałobna o godz.11:00 ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłej Marty na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.09.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. KISZEWSKI  LESZEK

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 02.10.2019 r. o godz.10:00 w Kościele w Goraju ,po czym zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku.Różaniec w intencji zmarłego zostanie odmówiony o godz.9:30
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.