Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. ZGRAJEK EDWARD

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 23.02.2021r. o godz. 09:00 w kościele pw. męczeństwa Jana Chrzciciela w Międzychodzie. Uroczystość  pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. KOTYLAK MIROSŁAWA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 24.02.2021r. o godz. 10:00 w Kościele Św. Zbawiciela w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00 na cmentarzu komunalnym (z kaplicą) w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. DRYCHTA - PUNCEWICZ ELŻBIETA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 23.02.2021r. o godz. 12:45 w kościele w Czerwieńsku. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w czerwieńsku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. WIDUNOK JAN

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 24.02.2021r. o godz. 09:00 w Kościele Św. Zbawiciela w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym (z kaplicą) w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. KRĘCISZ HALINA

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 06.03.2021r. o godz. 14:00 w kościele w Bukowie, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bukowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.