Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.01.2020 r. odeszła od nas:

Ś. P.ŚRUTWA  MARIA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 10.01.2020 r. o godz.12:00 w kościele pw.Jana Chrzciciela w Lubrzy.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św.na cmentarzu komunalnym w Lubrzy.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.01.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. TOMALA  ADAM

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 09.01.2020 r.o godz.13:00 w kościele pw.Męczeństwa św.Jana Chrzciciela w Międzychodzie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.01.2020 r.odszedł od nas:

Ś. P. TREMBACZ  STEFAN

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 08.01.2020 r. o godz.13:00 w kościele pw.Św.Anny w Jordanowie .Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św.na cmentarzu komunalnym w Jordanowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.01.2020 r.odeszła od nas:

Ś. P.BLATKIEWICZ  MIROSŁAWA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 08.01.2020 r. o godz.12:00 w Kościele w Krzeszycach, po czym zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.01.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P.TYLKOWSKI  SŁAWOMIR

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 04.01.2020 r. o godz.12:00 w kościele św.Wojciecha w Międzyrzeczu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.13:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.