Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.11.2019 r .odeszła  od nas:

Ś. P. KUDEŁKA  EWA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 22.11.2019 r.o godz.11:00 w kaplicy cmentarnej ,na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim.Po mszy św.nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.11.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. MECHTA ROMAN

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 21.11.2019 r. o godz.14:00 w kościele św.Marii Magdaleny w Pszczewie.Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Pszczewie po mszy.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.11.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. KUBIAK HENRYK

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 21.11.2019 r. o godz.13:00 w kościele Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.11.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. MATUSZEWSKI  SYLWESTER

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 22.11.2019 r. o godz.10:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia17.11.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P.WODZYŃSKA  ALICJA

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 20.11.2019 r. o godz.13:00 w kaplicy cmentarnej w Cigacicach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Cigacicach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.