Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.03.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. NIEZBECKI MIECZYSŁAW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 26.03.2021r. o godz. 14:00 w kościele Marii Magdaleny w Pszczewie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po Mszy żałobnej na cmentarzu parafialnym w Pszczewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.03.2021r.  odeszła od nas:

Ś. P. JANKOWSKA MARIANNA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 27.03.2021r. o godz. 11:30 w kościele pw. Jana Chrzciciela w Łagowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Łagowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.03.2021r. odszedł od nas:

 

SZYMCZAK KAROL

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 30.03.2021r. o godz. 14:30 na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.03.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. OLEJNICZAK ALBIN

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 30.03.2021r. o godz. 09:00 w Kościele Św. Zbawiciela w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po Mszy św. na cmentarzu komunalnym ( z kaplicą) w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.03.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. DZIERLA LESŁAW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 27.03.2021r. o godz. 14:00 w kościele pw. Jana Chrzciciela w Łagowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Łagowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.