Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22.03.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. KARPIŃSKA BARBARA

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 26.03.2021r. o godz. 14:00 w kaplicy na cmentarzu w Raculi, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.03.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. MILNER ZENON

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 29.03.2021r. o godz. 10:00 w Kościele w Lipkach Wielkich. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po Mszy św. na cmentarzu Komunalnym w Lipkach Wielkich.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.03.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. URNAŃSKA IRENA

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 24.03.2021r. o godz. 09:00 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22.03.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. DOBEK ZBIGNIEW

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 30.03.2021r. o godz. 12:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22.03.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. WINTER ZBIGNIEW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 25.03.2021r. o godz. 13:00 w Kościele pw. Trójcy Świętej w Goraju. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po Mszy św. na cmentarzu parafialnym w Goraju.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.