Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.10.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. SUCHECKA  IRENA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 12.10.2019 r. o godz.13:00 w Kościele św.Antoniego Paderewskiego w Dzierżowie, po czym zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.