Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia03.11.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P.WOJNICZ MONIKA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 07.11.2019 r. o godz.13:00 w kościele Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.