Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.11.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. JAŁGUSZEWSKI  JERZY

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 07.11.2019 r. o godz.12:00 w kościele pw.św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.