Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia04.11.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.GRĄZKA  LESZEK

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 06.11.2019 r. w kaplicy cmentarnej w Cigacicach ,po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Cigacicach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.