Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.12.2019 r. odeszła  od nas:

Ś. P. FIEC ZOFIA

Msza św.żałobna odbędzie się  dnia 6.12.2019 r. o godz.13:00 w kaplicy w Brudzewie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy świętej na cmentarzu komunalnym w Koźminku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.