Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.12.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. HORDZIEJEWICZ   WACŁAW

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 07.12.2019 r. o godz.12:00 w kaplicy cmentarnej w Zawadzie ,po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym  w Zawadzie
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.