Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.01.2020 r. odeszła od nas:

Ś. P.ŚRUTWA  MARIA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 10.01.2020 r. o godz.12:00 w kościele pw.Jana Chrzciciela w Lubrzy.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św.na cmentarzu komunalnym w Lubrzy.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.