Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.01.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. TRAFAS   EDMUND

Uroczystość pogrzebowa  odbędzie się dnia 17.01.2020 o godz.11:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.