Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.01.2020 r.  odeszła od nas:

Ś. P. BLOCH  JADWIGA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 18.01.2020 r. o godz.10:15 w kaplicy miejskiej na cmentarzu komunalnym w Gorzowie wlkp, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.