Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.02.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. EUGENIUSZ GORZELNIK

Msza żałobna odbędzie się dnia 15.02.2020r. o godzinie 10:00 w  kościele św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 11:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.