Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.02.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. MARIA SZKWAREK

Msza żałobna odbędzie się dnia 15.02.2020r,. o godzinie  14:00 w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Zarzyniu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Zarzyniu po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.