Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.02.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. MARIANNA SMIGIELSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 17.02.2020r. o godzinie 13:00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mostkach.
Ceremonia pogrzebowa na komunalnym w Mostkach po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.