Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.05.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. KOBUS  ZBIGNIEW

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 22.05.2020 r. o godz.14:00 przy grobie rodzinnym na cmentarzu (starym) w Przytocznej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.