Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.05.2020 r. odeszła od nas:

Ś. P. ŻŁOBICKA  WŁADYSŁAWA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 23.05.2020 r. mszą św.w Kościele w Rogozińcu o godz.10:30 .PO mszy świętej odbędzie się ceremonia pogrzebowa zmarłej na Cmentarzu Komunalnym w Rogozińcu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.