Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.05.2020 r.odeszła od nas:

Ś. P.DOBROWOLSKA -KUZIOR  IRENA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 25.05.2020 r. o godz.9:30 w Kościele Św.Mikołaja w Skwierzynie.Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.