Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.06.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. Irena Jajszczyk

Msza żałobna odbędzie się dnia 30.06.2020 o godzinie 13:00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.