Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.06.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. Wojciech Wrzak

Msza żałobna odbędzie się dnia 01.07.2020r. o godzinie 08:30 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie po mszy świętej o godzinie 10:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.