Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.07.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. TERESA ŁODYGA

Msza żałobna odbędzie się dnia 01.08.2020r. o godzinie 10:00 w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryii Panny w Kamionnie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.