Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.07.20200r. odeszła od nas:

Ś. P. IRENA DOMAGALSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 31.07.2020r. o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej w Nowym Kramsku.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Nowym Kramsku po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.