Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. KAZIMIERZ CHOŁDRYCH

Msza żałobna odbędzie się dnia 01.08.2020r.o godzinie 13:00 w kościele pw. św. Jadwigi w Wilczynie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Wilczynie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.