Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2020 odeszła od nas:

Ś. P. AURELIA BARANOWSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 03.08.2020 o godzinie 13:00 w kościele św. Wojciecha w Trzcielu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Trzcielu po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.