Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2020 odszedł od nas:

 

STEFAN HAPEK

Uroczystość ceremonii pogrzebowej odbędzie się dnia 01.08.2020 w kaplicy na cmentarzu w Międzyrzeczu o godz. 10:00
.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.