Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.07.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. JÓZEF WOLNIEWICZ

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.08.2020r. o godzinie 10:00 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.