Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.01.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. KOBUSIŃSKI ŁUKASZ

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 09.01.2021r. o godz. 10:00 w kościele w Brodach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Brodach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.