Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.01.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. LUPA GERTRUDA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 12.01.2021r. o godz. 10:00 w kościele Parafialnym w Sierakowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu w Sierakowie. 
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.