Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.01.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. JANKOWIAK ANNA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 22.01.2021r. o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.