Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. GROCHOLEWSKA CZESŁAWA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 10.02.2021r. o godz. 14:00 w Kościele w Chełmsku. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 15:00 na cmentarzu parafialnym w Chełmsku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.