Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. LENART ANDRZEJ

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 10.02.2021r. o godz. 14:00 w kaplicy cmentarnej w Cybince, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Cybince.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.