Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. PATEREK WALDEMAR

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 11.02.2021r. o godz. 10:00 w Kościele pw. Trójcy Świętej w Goraju. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00 na cmentarzu parafialnym w Goraju.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.