Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.12.2019 r. odeszła  od nas:

Ś. P. WŁODEK  KRYSTYNA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 04.12.2019 r. modlitwą różańcową w kaplicy na cmentarzu w Dąbrówce Wlkp. o godz.10:20 .Następnie odbędzie się msza św.żałobna o godz.11:00 ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłej Krystyny na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.