Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.12.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. KOŹLAKOWSKA   HALINA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 7.12.2019 r. o godz.11:00 w kościele św.Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.12:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.