Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia15.01.2020 r.odszedł od nas:

Ś. P. PREJS  JACEK

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 20.01.2020 r. o godz.10:15 w kaplicy miejskiej cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp.przy ul.Żwirowej ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.