Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.02.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. EWALD PAWLIK

Msza żałobna odbędzie się dnia 14.02.2020r. o godzinie 15:00 w kościele św. Marii Magdaleny w Pszczewie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Pszczewie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.