Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.06.2020r. odeszła od nas:

Ś. P. Irena Urbaniak

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.07.2020r. o godzinie  11:00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie po mszy świętej o godzinie 12:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.