Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. MARCINIAK EMILIA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 11.02.2021r. o godz. 10:00 w Kościele w Templewie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00 na cmentarzu komunalnym w Templewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.