Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. NIEWIADOMSKA EUGENIA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 13.02.2021r. o godz. 09:00 w Kościele Św. Zbawiciela w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym (z kaplicą) w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. NOWICKI LEON

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 13.02.2021r. o godz. 10:00 q kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. CHODOROWSKA HALINA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 12.2.2021r. o godz. 13:00 w Kościele w Strychach. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w Wierzbnie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. URBANIAK JAN

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 12.02.2021r. o godz. 09:00 w Kościele Św. Zbawiciela w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym (z kaplicą) w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. PATEREK WALDEMAR

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 11.02.2021r. o godz. 10:00 w Kościele pw. Trójcy Świętej w Goraju. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00 na cmentarzu parafialnym w Goraju.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.