Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.10.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. SUCHECKA  IRENA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 12.10.2019 r. o godz.13:00 w Kościele św.Antoniego Paderewskiego w Dzierżowie, po czym zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.10.2019 r. odszedł  od nas:

Ś. P. KLEPSA  ROBERT

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 11.10.2019 r. o godz.14:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach.Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.10.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P. [Nazwisko i imię]

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 11.10.2019 r. o godz.9:00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Bobowicku.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.10:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.10.2019 r.odszedł od nas:

Ś. P. TOMCZAK  JERZY

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 11.10.2019 r. o godz.12:00 w kościele parafialnym pw.Męczeństwa św.Jana Chrzciciela w Międzychodzie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy świętej na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8.10.2019 r.odszedł od nas:

Ś. P. KACZMAREK  JAN

Msza św.żałobna odbędzie się 11.10.2019 r. o godz.9:00 w kościele pw.św.Stanisława Kostki w Sulechowie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.11:00 na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.